Het Buitenburo

Social design in een veranderend landschap

‘Voor ons ligt de opdracht om veranderingen door te voeren waarin we werken naar een balans tussen mens, techniek en ecosysteem aarde.’

[Dyon Temming]

Meervoudige waardecreatie en stad-land relaties

Agroforestry, Ontwerpen en implementeren van innoverende bedrijfsystemen in de landbouw.

Tuinderijen, Ontwerpen en implementeren van sociale stadstuinderijen

Landschappelijke inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied

Beplantingsplannen

Conceptuele productontwikkeling natuurinclusieve landbouw

 

 

Alles verandert altijd

De huidige tijd biedt veel uitdagingen voor het (stedelijk)landschap en onze maatschappij. Het klimaat verandert, extreme droogte en hevige regenval worden de norm. De biodiversiteit staat onder druk, de bodem verarmt in rap tempo. Het politiek en maatschappelijk klimaat is ook aan het veranderen, en zij eist stappen naar duurzaamheid.

 

 

Het Buitenburo is gevestigd in ‘Lokalen, ruimte voor creatief ondernemen’. Op zichzelf al een mooi voorbeeld van een slimme invulling van een leegstaande school in Lichtenvoorde. Een groep van tien jonge, creatieve ondernemers  in verschillende vakgebieden werkt hier aan de ontwikkeling van zijn of haar bedrijf.

 

Heb je vragen?

Neem hier contact met mij op.

Het Buitenburo
Frans Halsstraat 35
7131 VT  Lichtenvoorde